STU3 De Roos, Utrecht

Begeleid wonen voor jong-volwassenen met een autisme-spectrum stoornis

Stichting De Grasboom

Sponsors

Bij De Roos zijn wij al onze sponsors bijzonder dankbaar voor hun giften en hun betrokkenheid.

Indien u meer wilt weten over de betreffende sponsor, kunt u op de afbeelding klikken om de website van het fonds te bezoeken.

“Net als thuis”, onderzoeksrapport SCP

Na de autismeweek verscheen in april het onderzoeksrapport “Net als thuis” van het Sociaal Cultureel Planbureau over ouderinitiatieven. Het SCP stelt dat ouderinitiatieven een gewaardeerde aanvulling zijn op het reguliere zorgaanbod, maar dat zij onder druk staan door teruglopende financiële middelen en inperking van de eigen regie.

Klik hier om het volledige onderzoeksrapport Net als Thuis in te zien.

De Roos

De Roos biedt jongvolwassenen (m/v) met een autisme-spectrum stoornis de mogelijkheid van begeleid wonen aan. Voorwaarde daarvoor is dat de aspirant-bewoner past binnen het bewonersprofiel van De Roos en dat hij of zij in aanmerking komt voor een PGB ‘begeleid wonen’.

De Roos beschikt over vijftien huurappartementen, een gemeenschappelijke woonkamer met keuken en een binnentuin in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

verder lezen ...

De Zorg

Namens de betrokken ouders en/of verzorgers koopt het bestuur van De Roos de zorg voor haar bewoners in bij een professionele zorgaanbieder. Op dit moment is dat Kwintes uit Zeist.

Het team van begeleiders van deze organisatie stelt alles in het werk om de bewoners van de Roos, met inachtneming van hun individuele mogelijkheden, zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

verder lezen ...

Ouderinitiatief

STU3 De Roos is één van de ouderinitiatieven onder de paraplu van Stichting de Grasboom. Sinds 2011 zetten de ouders van het initiatief zich in om een veilige woonomgeving te creëren voor hun kinderen.

Jong-volwassenen met een autisme-spectrumstoornis zien tal van belemmeringen als zij het plan hebben opgevat om zelfstandig te gaan wonen. Vrijwel zonder uitzondering zijn zij aangewezen op een vorm van begeleid wonen zoals het ouderinitiatief STU3 De Roos hen te bieden heeft.

verder lezen ...

Recente berichten

Hieronder vindt u enkele recente nieuwsartikelen. Om het volledige artikel te lezen, klikt u op de bijbehorende link.