STU3 De Roos, Utrecht

Begeleid wonen voor jong-volwassenen met een autisme-spectrum stoornis

Stichting De Grasboom

Bewoners

De Roos biedt jongvolwassenen met een autisme-spectrum stoornis die de ambitie hebben om zelfstandig te wonen, woonruimte aan in combinatie met professionele zorg.

Hoewel wij iedereen gunnen in een project als De Roos te mogen wonen, ziet het bestuur zich genoodzaakt aan aspirant-bewoners een aantal eisen te stellen om iedere bewoner van De Roos alle zorg en begeleiding te kunnen (blijven) bieden die zij of hij nodig heeft.

Bewonersprofiel

Bij De Roos hanteren wij het navolgende bewonersprofiel voor onze aspirant-bewoners (m/v):

  • bewoner heeft een officiële diagnose van een stoornis in het autistisch spectrum en kan dat aantonen door middel van schriftelijke bewijsstukken;
  • bewoner heeft een gemiddelde tot hoge intelligentie, met een IQ dat in elk geval boven de tachtig ligt;
  • bewoner heeft een leeftijd die aansluit bij de gemiddelde leeftijd van de groep;
  • bewoner is in staat zelfstandig de woonlasten te dragen die verbonden zijn aan het wonen in De Roos en kan dat aantonen door middel van schriftelijke bewijsstukken;
  • bewoner is in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen en kan een eigen voordeur beheren – hiermee bedoelen wij dat hij of zij in staat is de eigen privacy te bewaken en dat hij of zij verantwoordelijkheid kan dragen voor de eigen veiligheid;
  • bewoner is in staat zichzelf zelfstandig te verzorgen en kan zelfstandig eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden verrichten;
  • bewoner heeft (overdag) bij voorkeur een dagbesteding buitenshuis: dit kan werk zijn, betaald of vrijwillig, maar vanzelfsprekend ook een studie;
  • bewoner staat open voor zowel persoonlijke als groepsgewijze begeleiding door professionele zorgverleners;
  • van bewoner verwachten wij dat hij/zij geregeld deelneemt aan gemeenschappelijke activiteiten;
  • bewoner woont niet samen.

Aanmelden

Indien u meent dat uw kind aan bovenstaande eisen voldoet, kunt u uw kind aanmelden voor de wachtlijst van Stichting De Grasboom. Op die wachtlijst kunt u dan namens uw kind aangeven dat de voorkeur uitgaat naar het wonen in het complex van De Roos.

Toelating

Zodra De Roos woonruimte beschikbaar heeft en uw kind de hoogste positie inneemt op de wachtlijst, ontvangt u namens uw kind een uitnodiging van het bestuur van De Roos voor een gesprek waarin het bestuur de verdere toelatingsprocedure tot De Roos aan u en uw kind uit zal leggen.