STU3 De Roos, Utrecht

Begeleid wonen voor jong-volwassenen met een autisme-spectrum stoornis

Stichting De Grasboom

De Roos

De Roos biedt jongvolwassenen (m/v) met een autisme-spectrum stoornis de mogelijkheid van begeleid wonen aan. Voorwaarde daarvoor is dat de aspirant-bewoner past binnen het bewonersprofiel van De Roos en dat hij of zij in aanmerking komt voor een PGB ‘begeleid wonen’.

De Roos beschikt over vijftien huurappartementen, een gemeenschappelijke woonkamer met keuken en een binnentuin in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

Een afbeelding
De bouw van De Verkenner met als lage vleugel De Roos

Ouderinitiatief

De Roos is een ouderinitiatief. Ouders/verzorgers ontwikkelden dit woonproject om hun volwassen kinderen, onder begeleiding, op een veilige manier zelfstandig te kunnen laten wonen. Zij organiseerden passende woonruimte en selecteerden, na zorgvuldige afweging, een professionele zorgaanbieder. De ouders/verzorgers zijn nog steeds actief betrokken bij De Roos: zij waken over de kwaliteit en veiligheid van de woonsituatie; zij zien erop toe dat de begeleiders de ontwikkeling van hun kinderen in goede banen leiden.