STU3 De Roos, Utrecht

Begeleid wonen voor jong-volwassenen met een autisme-spectrum stoornis

Stichting De Grasboom

De Zorg

Namens de betrokken ouders en/of verzorgers koopt het bestuur van De Roos de zorg voor haar bewoners in bij een professionele zorgaanbieder. Op dit moment is dat Kwintes uit Zeist.

Het team van begeleiders van deze organisatie stelt alles in het werk om de bewoners van de Roos, met inachtneming van hun individuele mogelijkheden, zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Persoonlijke begeleiders en woonbegeleiders

Bij De Roos werken persoonlijke begeleiders en woonbegeleiders. Woonbegeleiders ondersteunen de bewoners bij de dagelijkse gang van zaken: denk hierbij aan de persoonlijke verzorging, het uitvoeren van huishoudelijke taken, of het koken van gezonde maaltijden (al dan niet gemeenschappelijk).

Persoonlijk begeleiders dragen zorg voor de mentale ontwikkeling van de bewoners. De begeleiders onderzoeken welke knelpunten de bewoners ervaren om goed te kunnen functioneren in het maatschappelijk verkeer. Vervolgens ontwikkelen zij in samenspraak met de bewoners plannen om die knelpunten te lijf te gaan. De begeleiders bewaken de uitvoering van die plannen en bespreken de voortgang die de bewoners maken. Verder ondersteunen de persoonlijk begeleiders de bewoners bij het zoeken van een passende dagbesteding in de vorm van studie of (vrijwilligers)werk.