STU3 De Roos, Utrecht

Begeleid wonen voor jong-volwassenen met een autisme-spectrum stoornis

Stichting De Grasboom

Het bestuur

STU3 De Roos heeft een bestuur dat zeven onbezoldigde leden telt. De huidige samenstelling bestaat uit:

 • Cees Boutens, voorzitter
 • Frans Heukelom, penningmeester
 • Henk Heuvelmans, secretaris
 • Bart van Leeuwen, lid
 • Rob Meerding, lid
 • Mirjam Tielen, lid
 • Ada van ’t Zand, lid

Sponsors

Bij De Roos zijn wij al onze sponsors bijzonder dankbaar voor hun giften en hun betrokkenheid.

Indien u meer wilt weten over de betreffende sponsor, kunt u op de afbeelding klikken om de website van het fonds te bezoeken.

Organisatie

De Roos – officieel Stichting Explotatie Utrecht 3 De Roos – is een stichting die zich ten doel heeft gesteld een veilige woonvorm te creëren waarin jongvolwassenen met een autisme-spectrum stoornis zelfstandig kunnen wonen en waarbij zij, aangepast aan hun persoonlijke behoeftes, professionele begeleiding op maat krijgen.

De Roos is opgezet als ouderinitiatief onder de paraplu van Stichting De Grasboom. Een groep enthousiaste ouders sloeg de handen ineen en heeft De Roos in 2011 opgericht. Dankzij het enthousiasme, de daaraan gekoppelde energie en het niet aflatende doorzettingsvermogen van de ouders kon de stichting De Roos in april 2016 vijftien bewoners welkom heten in hun gloednieuwe appartementen aan de Al-Masoedilaan in Utrecht.

Werkgroepen

Nog steeds is ouderparticipatie een belangrijk fundament onder het bestaan van het initiatief. In werkgroepen, of op ad hoc-basis, dragen ouders actief bij aan het woongenot van hun kinderen als bewoners van De Roos. Een van de allerbelangrijkste taken van de ouders is dat zij, georganiseerd in de zorgcommissie van De Roos, toezicht uitoefenen op de professionele zorg die zij voor hun kinderen hebben ingekocht. Andere werkgroepen houden zich bezig met de publiciteit rondom het initiatief, het organiseren van evenementen en het verzorgen van de binnentuin.

Het bestuur

Naast de verschillende commissies kent de Stichting een bestuur. Het bestuur dat zeven leden telt – een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier gewone leden – is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het project, financieel en inhoudelijk. Het bestuur koopt alle professionele zorg in en sluit alle noodzakelijke zorg- en huurovereenkomsten met de bewoners of hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

Ook onderhoudt het bestuur geregeld contact met de gemeente Utrecht, één van onze belangrijkste samenwerkingspartners, en alle overige instanties die bemoeienis hebben met het PGB van de bewoners. Daarnaast overlegt het bestuur regelmatig met zorgaanbieder Kwintes en verhuurder Mitros om te zorgen dat alles zo veel mogelijk verloopt naar de wens van bewoners en ouders.

Tot slot – ook dit zien de bestuursleden als een uitermate belangrijke taak – organiseert het bestuur regelmatig vergaderingen om de ouders van de stand van allerhande zaken op de hoogte te brengen.

Het bestuur

STU3 De Roos heeft een bestuur dat zeven onbezoldigde leden telt. De huidige samenstelling bestaat uit:

 • Cees Boutens, voorzitter
 • Frans Heukelom, penningmeester
 • Henk Heuvelmans, secretaris
 • Bart van Leeuwen, lid
 • Rob Meerding, lid
 • Mirjam Tielen, lid
 • Ada van ’t Zand, lid

ANBI-status

De belastingdienst heeft De Roos — officieel Stichting Exploitatie Utrecht 3, statutair gevestigd te Maarssen — op 27 oktober 2015 de ANBI-status toegekend.

Personen of rechtspersonen mogen giften aan Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) onder voorwaarden aftrekken van de belasting, zie hiervoor Belastingdienst – Giften.

Wilt u De Roos begunstigen dan kunt u daarvoor gebruik maken van ons RSIN: 851894483.

KvK

Stichting Exploitatie Utrecht 3 (De Roos), is bekend bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 55878148.

Jaarstukken

Het bestuur van Stichting Exploitatie Utrecht 3 (De Roos) geeft graag openheid van zaken. In dat kader publiceert het de jaarstukken van de stichting op deze website.

Door op de corresponderende link te klikken kunt u de jaarrekening en/of het jaarverslag downloaden.

Locatie

Het wooncomplex De Roos is te vinden aan de:

Al-Masoedilaan 152

3526GZ  Utrecht