STU3 De Roos, Utrecht

Begeleid wonen voor jong-volwassenen met een autisme-spectrum stoornis

Stichting De Grasboom

Ouderinitiatief

STU3 De Roos is één van de ouderinitiatieven onder de paraplu van Stichting de Grasboom. Sinds 2011 zetten de ouders van het initiatief zich in om een veilige woonomgeving te creëren voor hun kinderen.

Jong-volwassenen met een autisme-spectrumstoornis zien tal van belemmeringen als zij het plan hebben opgevat om zelfstandig te gaan wonen. Vrijwel zonder uitzondering zijn zij aangewezen op een vorm van begeleid wonen zoals het ouderinitiatief STU3 De Roos hen te bieden heeft.

Een afbeelding
ouders en bewoners richten samen de binnentuin in

De rol van de ouders/verzorgers

Dankzij het enthousiasme, de niet aflatende energie en het daaraan gekoppelde doorzettingsvermogen van ouders/verzorgers kon STU3 De Roos in april 2016 de eerste vijftien bewoners welkom heten in het wooncomplex De Roos aan de Al-Masoedilaan in Utrecht.

De Roos is een ouderinitiatief en dat betekent heel concreet dat de ouders/verzorgers van de bewoners van De Roos gezamenlijk allerhande zaken regelen waarin de professionele zorg niet voorziet. In de werkgroep ‘Zorg’ waakt een afvaardiging van de ouders/verzorgers, samen met het bestuur van de stichting, over de kwaliteit van de dienstverlening door zorgaanbieder Kwintes. In de werkgroep ‘Communicatie en PR’ spannen ouders/verzorgers zich in om ons ouderinitiatief onder aandacht te brengen van de buitenwacht. De ouders/verzorgers die bij het initiatief betrokken zijn, houden onderling contact door het bezoeken van de oudervergaderingen en de halfjaarlijkse borrels.

Zonder ouders/verzorgers is een initiatief als De Roos niet levensvatbaar. Want, de inzet van ouders/verzorgers is een waarborg voor de continuïteit van het initiatief, de kwaliteit van de zorg en het wonen en het beheersen van de kosten.